LỊCH SƯ NHÀ TRƯƠNG

Trường Mầm non Linh Hải đóng trên địa bàn thôn Hải Tân, xã Linh Hải, huyện Gio Linh, cách đường quốc lộ 1A 4500m. Trường Mầm non Linh Hải được thành lập theo Quyết định số 1633/2003/QĐ-UB, ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân huyện Gio Linh. Trong những năm qua nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả cao trong các hoạt động giáo dục, cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, tham gia các hoạt động xã hội. Từ ngày thành lập trường đến nay, nhiều năm liên tục nhà trường đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh. Tháng 2 năm 2005 trường đạt đơn vị văn hóa cấp huyện; tháng  5/2005  được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002-2005; tháng 6 năm 2011 được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có 16 người, số CB, GV, NV biên chế: 11 người, hợp đồng: 5 người; số CB, GV, NV đạt chuẩn 16 người, chiếm tỉ lệ 100%; trên chuẩn 10 người, chiếm tỉ lệ 62.5%. Chi bộ Đảng được thành lập vào ngày 22 tháng12 năm 2011, hiện có 8 đảng viên, Chi bộ nhà trường nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn cơ sở vững mạnh. Trường có tổ chức Đoàn thanh niên với 11 đoàn viên. Chi đoàn nhiều năm đều đạt Chi đoàn vững mạnh.

Hiện toàn trường có 5 nhóm, lớp với hơn 120 trẻ, trường duy trì sĩ số và phổ cập trẻ 5 tuổi đạt 100%. Trường có 100% trẻ được bán trú và học 2 buổi/ngày, được kiểm tra cân đo khám sức khoẻ theo định kỳ theo quy định.

Cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư xây dựng. Khuôn viên xanh, sạch, đẹp, có hệ thống tường, rào bao quanh; có cổng trường, hệ thống phòng học, phòng chức năng đảm bảo diện tích, có đầy đủ trang thiết bị dạy và học đáp ứng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

Sự quan tâm của cấp ủy Đảng- chính quyền- hôi cha mẹ. Sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng GD- ĐT đặc biệt là sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên.  Năm học 2005 -2006 trường Mầm Non Linh Hải được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002- 2005 và năm học 2010- 2011 Trường Mầm Non Linh Hải được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.