TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

 

PHÒNG GD-ĐT GIO LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LINH HẢI Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: / KH-MN Linh Hải, ngày 30 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON
GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 TẦM NHÌN 2020

Trường Mầm non Linh Hải đóng trên địa bàn thôn Hải Tân, xã Linh Hải, huyện Gio Linh, cách đường quốc lộ 1A 4500m. Trường Mầm non Linh Hải được thành lập theo Quyết định số 1633/2003/QĐ-UB, ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân huyện Gio Linh. Trong những năm qua nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả cao trong các hoạt động giáo dục, cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, tham gia các hoạt động xã hội. Từ ngày thành lập trường đến nay, nhiều năm liên tục nhà trường đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh. Tháng 2 năm 2005 trường đạt đơn vị văn hóa cấp huyện; tháng 5/2005 được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002-2005.Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân vì vậy cóvị trí rất quan trọng, tạo nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách thế hệ sau này. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển giáo dục mầm non, trường mầm non Linh Hải xây dựng phương hướng phát triển giáo dục mầm non năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu trưởng nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược nhà trường là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đảng về “ Đổi mới quản lý – nâng cao chất lượng giáo dục” . Trường Mầm non Linh Hải quyết tâm xây dựng một ngôi trường luôn ổn định về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có uy tín trong địa phương.
A. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
I/ Tình hình nhà trường.
1. Môi trường bên trong.
1.1 Điểm mạnh.
– Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 14 người
Trong đó: BGH: 2, GV: 9 ; nhân viên: 3 ( 1 kế toán, 1 bảo vệ, 1 cấp dưỡng .)
– Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 13 đ/c trên chuẩn(12 đ/c đại học, cao đẳng , 3 đ/c trung cấp)
Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm,dám chịu trách nhiệm.
– Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Ý thức tự học cao
– Nhóm lớp: 5 lớp trong đó nhà trẻ 25 trẻ/ nhóm; Mẫu giáo 130 trẻ
Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học .
– Thành tích chính: Năm học 2010- 2011 đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”.
1.2. Điểm hạn chế.- Do Hiệu phó mới bổ nhiệm nên kinh nghiệm còn hạn chế
– Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên mới vào nghề chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, chưa có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống sư phạm. Nhân viên hợp đồng, lương còn thấp nên , công việc không ổn định- Chất lượng học sinh: Tỉ lệ suy dinh dưỡng quá cao.
– Cơ sở vật chất: Chưa được trang bị bộ đồ chơi- đồ dùng tối thiểu theo qui định
2. Môi trường bên ngoài
2.1. Thời cơ. Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập tể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên phần đông còn trẻ, đạt trình độ chuẩn100%, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.
2.2. Thách thức:
– Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.
– Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
-Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, côngnhân viên
II. CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC.
*. Xác định các vấn đề ưu tiên.
– Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.
– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
– Tăng cường công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất.
– Thực hiện tốt công tác Xã hội hoá giáo dục.
– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý
B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
I/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị .
1. Tầm nhìn.
Một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lương. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên. Ổn định về chất lượng.
2. Sứ mệnh.
Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp,có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm có chất lượng để các cháu được phát triển tòan diện, bước đầu hình thành nhân cách củangười chủ tương lai của đất nước.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.
– Tình đoàn kết
– Lòng nhân ái,
– Sự hợp tác
– Chia sẽ,
-Tinh thần trách nhiệm
-Tính trung thực,
-Hiểu biết
– Sáng tạo.
C. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.
1.Mục tiêu chung.
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
2. Chỉ tiêu cụ thể.
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
– Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp khá, giỏi trên 90%.- 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính
– Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 10% .- Có trên 100% cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên trên chuẩn
2.2. Số lượng
– Qui mô:
+ Nhóm, lớp học: 5 nhóm, lớp.
– Chất lượng học tập: + Đảm bảo chất lượng trẻ. Đặc biệt là trẻ 5 tuổi đạt từ 90% – 95 %
– Kỹ năng sống.
+ Trẻ được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp, ứng xử đúng mực.Tích cực tự giác tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, có tinh thần giúp đỡ bạn.
2.3. Cơ sở vật chất
– Trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.
– Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh -Sạch – Đẹp – An toàn”.
3. Phương châm hành động “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”
D. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục.
– Coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho trẻ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá xếp loại phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình với từng độ tuổi. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản. Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên trong toàn trường
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Người phụ trách: Hiệu trưởng, PHT, tổ trưởng chuyên môn. GV có kinh nghiệm.
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Người phụ trách: Hiệu trưởng, PHT phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Tiếp tục triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Xây dựng, trang Web, thư viện điện tử… của trường góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc. Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin
5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
– Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.
– Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính
– Ngân sách Nhà nước.
– Ngoài ngân sách “ Từ công tác xã hội hoá, PHHS…”
+ Nguồn lực vật chất
– Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình khác.
– Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy – học.
– Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.
6. Xây dựng thương hiệu:
– Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của phụ huynh và xã hội đối với Nhà trường
– Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.
– Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường
Đ. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾHOẠCH.
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức:
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quátrình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
– Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2011:
+ Triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ,giáo viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.
+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.
– Giai đoạn 2: Từ năm 2012 – 2013: Tham mưu và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đọan 1
.- Giai đoạn 3: Từ năm 2013 – 2014: Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.
– Giai đoạn 4: Từ năm học 2014-2015: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động.
4.Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từngcán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện k ếhoạch trong từng năm học.
5. Đối với các Phó Hiệu trưởng:
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thựchiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch.
6. Đối với tổ trưởng chuyên môn:
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm trađánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuấtcác giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV:
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải phápđể thực hiện kế hoạch.
E. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ :
Thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010 – 2015, trường Mầm non Linh Hải có nhiều cơ hội, song không ít những khó khăn và thách thức. Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 – 2015 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn,tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và Cấp ủy, Chính quyền địa phương. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015 là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trongxây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung nhà trường. Nhà trường kính đề nghị Chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT quan tâm đầu tư kinh phí theo lộ trình để xây dựng cơ sở vật chất. Các bậc phụ huynh học sinh quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập đầy đủ về thời gian, nội dung bài học, môn học. Hàng năm Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng. Trên đây là kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn năm 2020 của trường Mầm non Linh Hải. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân trong nhà trường thực hiện có hiệu quả.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Phòng GD-ĐT (báo cáo)
-PHT, BCHCĐ,CĐ (phối hợp)
– BĐDCMHS (phối hợp)
Nguyễn Thị Hiền